Tahitian Noni International


De har tatt en unik råvare og utviklet fantastiske produkter, med TAHITIAN NONI™ Bioaktiv drikk som flaggskipet.
Grunnleggerene av firmaet har lang erfaring innen nettverk basert markedsføring og har kommet frem til ett kompensasjons system som ivaretar deres IPC'er. (Independent Product Consultant)
Dette basert på gjentatt omsettelige varer. Resultatet er at mindre enn ti private selskaper i verden har kunnet vise til en tilsvarende vekst som det Tahitian Noni International har oppnådd i løpet av de seks første årene.