Tahitian Noni Internationals Kompensasjonsplan


Tahitian Noni Internationals Kompensasjonsplan

Ikke mange mennesker er klar over fordelene som er tilstede for dem som eier sin egen forretning, spesielt de som arbeider hjemmefra. I tillegg til skattefordeler har du også lavere omkostninger (overhead) enn de som driver tradisjonell forretning.
Tahitian Noni Internationals plan for kompensasjon/inntjening er enestående og er den som gir mest tilbake i denne industrien. Som distributør hos Tahitian Noni International har du mulighet for å få fire typer inntjening: Øyeblikkelig inntekt, gjentagende inntekt, inntekt fra verdiskaping og inntekt fra markedsadgang, Access Marketing.

Hurtig Start Bonus

Hurtigstart bonus programmet er utformet for å gi distributørene øyeblikkelig inntekter. Distributører betales ukentlig ved all ny omsetning innenfor 5 generasjoner i sin organisasjon. Tahitian Noni distributører har også mulighet til å kjøpe produkter til grossist priser og tjene på detalj salg og rabatter.

Gjentagende inntekt

Gjentagende inntekt er en form for royalty inntekt som betales månedelig og belønner distributører for pågående salg i deres organisasjon. Du kan ha inntekt fra 8 generasjoner ned i din organisasjon og du kan hente folk inn i forretningsdriften fra alle nasjoner der Tahitian Noni International er åpnet for forretninger og motta inntekt fra deres kjøp og kjøp i deres organisasjon. De er ingen begrensing på hvor stor organisasjon/forretning du kan bygge.

Inntekt fra verdiskaping.

Inntekt fra verdiskaping er en form for deling av fortjeneste. Etter hvert som Tahitian Noni International vokser vil kvalifiserte distributører være med å dele månedlige og kvartalsvise bonus oppsamlinger. Disse bonus oppsamlingene er basert på Tahitian Noni International sitt s totale salg over hele verden. Dette medfører at distributører kan få fordeler av vekst og omsetning over hele verden uansett hvor de har bygd opp sin forretning.

Access Marketing

Inntekt fra markedsadgang er en bonusoppsamling som vil betale kvalifiserte produkt konsulenter basert på inntekter fra datterselskap og forretningssatsinger fra Morinda,Tahitian Noni International sitt moderselskap. Kort sagt du kan få inntekter fra produkter du ikke engang selger.


No comments:

Post a Comment